1A & 2A | Campus Caputsteen

cCaput-1&2-graad_.jpg
Over de A-stroom

Het eerste leerjaar A is op vier uur na gelijk voor iedere leerling op iedere school. En in die vier uur voel je het karakter van onze campussen al doorschemeren. Dat komt omdat je bijvoorbeeld kan kiezen uit heel wat verschillende Seminaries Les(s) is More.

Na 1A kan je kiezen voor 2A of 2B afhankelijk van je interesse en van je sterke en zwakke kanten.

2A is het jaar waarin we je voorbereiden op verder studeren in ASO, TSO of KSO. In 2A heb je 6 lesuren die specifiek zijn voor de optie die jij kiest. En ook hier verschillen die duidelijk van campus tot campus.

Busleyden Atheneum heeft een uniek concept: 'Les(s) is More'. We breiden het lesprogramma uit met leerrijke activiteiten en praktijkervaring. Bijvoorbeeld rond ICT & multimedia, mens & gezondheid, ondernemen, kunst, mens & welzijn. Op die manier bieden we de leerlingen extra leerkansen. En met leerinhoud die hen nóg beter voorbereidt op vervolgstudie en de arbeidsmarkt. Zo kunnen ze hun competenties ontwikkelen.

De volledige lessentabel

Deze lessentabel geldt voor
schooljaar 2018-2019.

1A 2A
Godsdienst of zedenleer
2 2
Nederlands
5 5
Frans
4 3
Engels
2 2
Geschiedenis
1 2
Wiskunde
5 4
Natuurwetenschappen
1 2
Aardrijkskunde
2 1
Lichamelijke opvoeding
2 2
Plastische opvoeding
1 1
Muzikale opvoeding.
1 -
Techniek
2 2
KEUZEVAKKEN | per campus & optie verschillend
4 6
Jouw keuze bij Campus Caputsteen

Deze lessentabel geldt voor
schooljaar 2018-2019.

Bij Campus Caputsteen kies je uit deze opties.

1A | Latijn 2A | Latijn
Latijn
4 4
Natuurwetenschappen
- 2
1A | Wetenschappen & Ondernemen 2A | Moderne wetenschappen & Ondernemen
Seminarie Les(s) is more: Ondernemen
2 2
Seminarie Les(s) is more: Wetenschappen
2 -
Natuurwetenschappen
- 2
Economie
- 2
1A | Sport & Ondernemen 2A | Moderne wetenschappen & Sport
Seminarie Les(s) is more: Sport
2 2
Seminarie Les(s) is more: Ondernemen
2 -
Natuurwetenschappen
- 2
Economie
- 2
1A | Kunst & Ondernemen 2A | Artistieke vorming
Seminarie Les(s) is more: Ondernemen
2 -
Seminarie Les(s) is more: Kunst
2 -
Kunstinitiatie
- 4
Beeldende vorming
- 2

Tijdens de seminaries werk je in projecten. Je verwerkt er leerstof en ontwikkelt competenties.

Campus Caputsteen

De 1e graad A-stroom vind je ook hier

1A & 2A | Campus Stassart

Campus Stassart is onze lifestyle campus. Je keuze sluit hier aan bij je interesse voor mens en welzijn.

1A & 2A | Campus Zandpoort

Bij Campus Zandpoort sluit je keuze aan bij je interesse voor de zakenwereld.

1A & 2A | Campus Botaniek

Bij Campus Botaniek sluit je keuze aan bij je interesse voor mens en gezondheid en je interesse voor wetenschappen.

1A & 2A | Campus Pitzemburg

Bij Campus Pitzemburg kies je voor Latijn, wetenschappen, sport en sociale vorming.